Věříme v partnerství, přenos a sdílení zkušeností napříč sektory i obory pro tvorbu lepší budoucnosti v rozvojovém i rozvinutém světě

Kdo jsme

Development Alliance, z. s. je organizace založená v roce 2019 zaměřující se na rozvojovou a humanitární pomoc v České republice i v zahraničí. Naše organizace staví na předešlých zkušenostech svých členů z jednotlivých oborů i sektorů a reaguje na nutnost tvoření mezioborových a mezisektorových partnerství pro efektivnější, dlouhodobé a udržitelná řešení.

Proč to děláme

Naší hlavní vizí je přispět k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny v souladu s cíli udržitelného rozvoje a dalšími podobnými relevantními strategiemi. Ztotožňujeme se s Kodexem efektivnosti FoRS a jejich humanitárními principy v návaznosti na obdobné celosvětově uznávané principy. Naší snahou je pomáhat budovat partnerství napříč odvětvími, které dokážou efektivně a společně řešit aktuální výzvy, budovat kapacity zúčastněných stran a příjemců na všech úrovních a tím přispívat ke zvyšování povědomí o rozvojových problémech v České republice a zároveň organizovat a realizovat projekty v rozvojových zemích.

Jak to děláme

V rámci jednotlivých projektů přivádíme dohromady různé zkušené experty, či organizace a instituce, abychom vytvořili co nejefektivnější a zároveň udržitelná řešení. Věříme v sílu partnerství a vzájemný dialog. Naší snahou není být konkurencí, ale naopak spojovatelem mezi jednotlivými aktéry, aby došlo k co nejlepšímu výsledku a výměně zkušeností.

Napříč jednotlivými obory se proto věnujeme a chceme věnovat:

  • Vytváření konsorcií a partnerství pro krátkodobé i dlouhodobé projekty
  • Identifikaci, formulaci, monitoringu a evaluaci rozvojových a humanitárních projektů
  • Organizaci workshopů a školení na jednotlivá oborová témata, ale i samotné řízení projektů
  • Organizaci osvětových kampaní v ČR i rozvojových zemích
  • Provádění odborných analýz, studií a výzkumných aktivit
  • Konzultacím pro soukromý sektor ohledně CSR a Net Zero Emissions

Náš tým

Naši členové mají rozsáhlé zkušenosti s realizaci rozvojových i humanitárních projektů realizovaných po celém světe pro donory jako Evropská Komise,
UN OCHA, UNDP, Světová Banka, Africká Unie, ČRA, ADA, či Danida.

Naši partneři

logo

Odebírat newsletter

Nezmeškejte žádné novinky!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů