Vodní a odpadové hospodářství

Vodní a odpadové hospodářství

Zacházení s vodou; tvorba a eliminace odpadů, jsou dalším z témat, které jsou adresovány v rámci různých rozvojových strategií - ať už na globální úrovni, nebo na úrovni místního či regionálního rozvoje. Jedná se o velmi rozsáhlé sektory zahrnující širokou škálu témat a tím i různých problematik a řešení.

Tak, jako v rámci ostatních sektorů, vnímáme tato témata komplexním způsobem a hledáme proto komplexní často i multioborová řešení, které jsou v souladu s principy udržitelnosti a především cirkulární ekonomiky.

Klademe důraz na využití inovativních postupů i technologií a neopomíjíme aspekt komunikace a zapojení relevantních aktérů do rozhodovacích procesů tzv. stakeholder engagement, v případě budování případné infrastruktury, nebo například únikových a akčních opatření a jiných řešení.

Zabýváme se tedy projekty, které navrhují, budují a obstarávají vodní či odpadové infrastruktury, případně budují kapacity takto zaměřeným institucím. Dále například zajištěním přístupu k pitné vodě, monitorování a mapování stavu vodních zdrojů, připraveností na katastrofy, odstraňování ekologických zátěží, či digitalizovaným monitoringem v rámci jednotlivých sektorů.

logo

Odebírat newsletter

Nezmeškejte žádné novinky!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů