Smart Cities

Smart Cities

Koncept Smart Cities je v posledních letech stále populárnější.

Chytrá města nejen zavádějí moderní a inteligentní technologie, pomáhají šetřit energii, zvyšují životní úroveň obyvatel, ale také se chovají ekologicky. Tvoří se tak místa, kde jsou tradiční sítě a služby efektivnější. Zároveň se jedná o příležitost ke spolupráci všech zapojených subjektů jako je veřejný sektor, podnikatelská a akademická sféra, nestátní neziskové organizace a obyvatelé měst, kteří tak mají možnost spolurozhodovat o změnách ve svém městě. Cílem je vybudovat sociální a technologickou infrastrukturu usnadňující udržitelný ekonomický růst s využitím informačních a komunikačních technologií. „Chytrá“ řešení a technologie jsou nasazovány k budování a rozvoji veřejné infrastruktury, např. místní komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezky, odpadové hospodářství, energeticky úsporné veřejné budovy, modernizované zásobování vodou a tak dále. Zvyšují životní úroveň obyvatel, zlepšují celkové hospodaření města a regulují negativní dopady na životní prostředí. Chytrá města se snaží lépe využívat zdroje a snižovat emise.

Jako Development Alliance se podílíme na zavádění těchto technologií, jsme připraveni vést dialog s ostatními aktéry a poskytnou expertní služby k přípravě celých městských strategií, či jednotlivým aspektům/komponentům smart cities ať už na území ČR nebo v zahraničí.

logo

Odebírat newsletter

Nezmeškejte žádné novinky!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů